Trespass Journal

Bewoners ADM dagen gemeente Amsterdam voor gerecht

Vandaag hebben de bewoners van de culturele vrijhaven ADM de gemeente Amsterdam gedagvaard in kort geding. Zij vorderen dat Amsterdam het kettingbeding in het koopcontract handhaaft en daarmee voorkomt dat het publiek & maatschappelijk belang van Amsterdam een schade oploopt van honderden miljoenen.
Dat zit zo:

Het terrein is in 1997 gekocht door Chidda Vastgoed met de bepaling dat de gemeente Amsterdam altijd het eerste recht van terugkoop heeft en dat er zich enkel een authentieke scheepswerf op het 42 ha tellende terrein mag vestigen.
Lees meer ›

Getagd met , ,

We Are Here moet vandaag nog weg uit gekraakt kantoorpand Amstelveen

De gemeente Amstelveen mag het door We Are Here gekraakte kantoorpand om het middaguur ontruimen. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat door de We Are Here groep was aangespannen. De gemeente Amstelveen heeft de ontruiming voor 12.00 uur vanmiddag gepland.

Getagd met ,

Deur dichtgemetseld bij gentrificatie-bouwer

Afgelopen weekend hebben we de deur dichtgemetseld bij bouwbedrijf Meesterbouw in Den Haag. Dit als actie tegen de veryupping en gentrificatie van Den Haag.

Meesterbouw is o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de Binckhorst en Scheveningen. Op beide plekken rukt de veryupping steeds verder op waardoor de allerarmste de stad worden uitgedrukt. In de Binckhorst moet de industrie en sociale woningbouw plaatsmaken voor de bouw van dure appartementen onder het mom van wonen en werken met een rauw randje.

In Scheveningen werden de scheepswerven en sociale woningbouw gesloopt en is ondertussen bijna heel de haven veranderd in een yuppenparadijs. Dit allemaal vanwege de grootheidswaanzin van enkele wethouders en hun prestige plan om Scheveningen te veranderen in hun gedroomde ‘Wereld Stad aan Zee’.

De stad is geen koopwaar waar bedrijven zich maar eindeloos aan moeten kunnen verrijken. De stad is van de mensen, niet van de yuppen, projectontwikkelaars en andere geldwolven. Als we nu niet terugvechten tegen veryupping en gentrificatie zal de stad tot een dode plek verworden waar alleen nog plek is voor de rijken, expats en toeristen.

Vecht tegen gentrificatie! Bouw niet voor yuppen!

Getagd met , ,

28/04 @ James Wattstraat A*dam 2-5 pm

Wij Zijn Hier kraakt panden om de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken en de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Keer op keer wordt Wij Zijn Hier ontruimd, op straat gezet en weer in onzekerheid gestort, zonder uitzicht op permanente opvang.

Ook andere Amsterdammers zijn op zoek naar onderdak. Sociale huurwoningen worden verkocht en de wachtlijst voor woningzoekenden blijft groeien. Buurten verpauperen en worden vervolgens platgegooid om plaats te maken voor dure woningblokken. Door doelbewuste, vaak landelijke, politieke keuzes verliest Amsterdam haar unieke karakter en groeit het uit tot een stad voor de rijken.
Lees meer ›

Getagd met ,

Squatnet Communiqué

Beste kameraden,

Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben draait de Squat!Net
server al geruime tijd niet al te stabiel. Hier zijn een aantal redenen
voor: de hardware is verouderd en nadert het einde van zijn
levenstermijn, het ontbreekt het kollektief aan energie om de diensten
goed te beheren en de software die we gebruiken is aardig verouderd.
Afgelopen week is een van de e-mail accounts op de server misbruikt
voor het versturen van enorme hoeveelheden spam. Dit heeft er toe
geleid dat de mailserver door de hoeven is gezakt en op verschillende
zwarte lijsten met beruchte spammers terecht is gekomen, waardoor jullie
e-mail pas dagen later en in sommige gevallen helemaal niet is bezorgd.
Deze problemen hebben we een aantal dagen geleden kunnen verhelpen en
inmiddels wordt de e-mail weer als vanouds bezorgd.
Lees meer ›

Getagd met

Kraken leeft in Den Haag: Kraakspreekuur Den Haag

Voor degene die het nog niet mee hebben gekregen, het kraakspreekuur in Den haag is nieuw leven in geblazen. Wij zijn al enkele weken open met een nieuw gekraakt kantoor op het Spui 277. Met veel enthousiasme ontvangen we mensen die geintresseerd zijn in kraken.

Door gentrificatie en de uitverkoop van sociale huurwoningen wordt huren steeds duurder, terwijl de particuliere huizenmarkt voor velen onbereikbaar blijft. Ondanks het nijpende tekort aan betaalbare woonruimte staan veel woningen in Den Haag e.o. onnodig en langdurig leeg. Tegen deze achtergrond doen anti-kraak bureaus zich voor als de oplossing, maar door mensen in een precaire situatie te huisvesten, hollen zij het huurrecht alleen maar verder uit.

Overheid en bedrijfsleven gaan de woningnood niet voor ons oplossen. Zolang er woningnood is, zijn er mensen die hun woonrecht in leegstaande ruimten opeisen. Dit wereldwijde fenomeen wordt ook wel kraken genoemd: het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van ongebruikte gebouwen of terreinen. Nog altijd biedt kraken oplossingen; van het voorzien in woonruimte tot het creëren van ruimten voor sociale initiatieven.

KSU Den Haag is een voorbeeld van zo’n initiatief. Wij willen een informatiepunt zijn voor mensen met vragen over woonrecht in het algemeen en de theorie en praktijk van het kraken in het bijzonder. Schroom vooral niet om eens langs te komen of stuur ons een mailtje!

Iedere woensdag van 19:00 tot 21:00
Spui 277, 2511BR, Den Haag
E-mail: ksu-denhaag(at)riseup.net

Getagd met ,

Boekenwinkel Opstand: Maandagenda januari 2018

Hieronder vind je de maandagenda van de maand september 2017 met alle activiteiten die plaatsvinden in de anarchistische boekenwinkel Opstand in Den Haag.
Lees meer ›

Getagd met ,

Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam

Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam

Hans Pruijt

Nederlandse versie van Pruijt, H., 2003 “Is the institutionalization of urban movements inevitable? A comparison of the opportunities for sustained squatting in New York City and Amsterdam”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27, nr. 1, March, 133-157

Inleiding

Wanneer zowel woningnood als leegstand voorkomen kan een kraakbeweging ontstaan, maar dit is niet bepaald vanzelfsprekend. De kansen voor het ontstaan en functioneren van een kraakbeweging, en waar deze kansen van afhangen, is het onderwerp van dit artikel. Het gaat hierbij met name om de vraag, of het uitmaakt of het stedelijk regime gekenmerkt is door vertrouwen in marktwerking of in overheidsinterventie en herverdeling. Het artikel is een verslag van een vergelijkend onderzoek tussen New York en Amsterdam. New York en Amsterdam vertegenwoordigen duidelijk verschillende stedelijke regimes, maar maakten beide een periode door van grote woningnood gecombineerd met leegstand. Allereerst zal ik kort bespreken wat de literatuur over deze kwestie te melden heeft.

PDF hier
Lees meer ›

Getagd met , ,

Boekenwinkel Opstand: Maandagenda november 2017

Hieronder vind je de maandagenda van de maand november 2017 met alle activiteiten die plaatsvinden in de anarchistische boekenwinkel Opstand in Den Haag. De maand november is de boekenwinkel niet op dinsdag open, wel gewoon op donderdag en vrijdag.

Lees meer ›

Getagd met ,

Ouwesiem overleden

Tot grote droefenis kwam het bericht binnen dat Ouwe Siem, al decennia bekend inélk kraakpand in Nederland en daarbuiten, vanochtend is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Ouwe Siem, het ga je goed: pak je vouwfietsje en breek die hemelpoort maar open, gewoon kraken ouwe!

We gaan je missen.

https://www.indymedia.nl/node/42086

Getagd met
Top