Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam

Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam

Hans Pruijt

Nederlandse versie van Pruijt, H., 2003 “Is the institutionalization of urban movements inevitable? A comparison of the opportunities for sustained squatting in New York City and Amsterdam”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27, nr. 1, March, 133-157

Inleiding

Wanneer zowel woningnood als leegstand voorkomen kan een kraakbeweging ontstaan, maar dit is niet bepaald vanzelfsprekend. De kansen voor het ontstaan en functioneren van een kraakbeweging, en waar deze kansen van afhangen, is het onderwerp van dit artikel. Het gaat hierbij met name om de vraag, of het uitmaakt of het stedelijk regime gekenmerkt is door vertrouwen in marktwerking of in overheidsinterventie en herverdeling. Het artikel is een verslag van een vergelijkend onderzoek tussen New York en Amsterdam. New York en Amsterdam vertegenwoordigen duidelijk verschillende stedelijke regimes, maar maakten beide een periode door van grote woningnood gecombineerd met leegstand. Allereerst zal ik kort bespreken wat de literatuur over deze kwestie te melden heeft.

PDF hier

3.Trespass-HANS

Getagd met , ,