Anarchist comrade arrested 6-7-2016

This morning, 6 July, our anarchist comrade was arrested in Amsterdam by an arrestatieteam.
This is connection to an accusation by the Aachen (DE) prosecution, in regards to a bank robbery in 2013.
The call for solidarity stands. We are fucking angry.

This morning, 6 July, our anarchist comrade was arrested in Amsterdam by an arrestatieteam.
This is connection to an accusation by the Aachen (DE) prosecution, in regards to a bank robbery in 2013.
The call for solidarity stands. We are fucking angry.

Vandaag, in de ochtend van 6 Juli, is onze anarchistische kameraadin in amsterdam opgepakt door een arrestatieteam.
Dit in verband met een open aanklacht van de aanklager in Aachen (D) met betrekking tot een bank overval in 2013.
De oproep voor solidariteit blijft. Wij zijn woedend.

Link for wider overview of this repressive story/ links voor verdere informatie over dit repressieve verhaal:

https://solidariteit.noblogs.org

Link to the story of a anarchist comrade arrested on similar charges by the same prosecution office / link met verdere informatie over een anarchistische kameraadin gearresteerd voor vergelijkbare aanklachten door dezelfde aanklager:

https://solidaritatrebel.noblogs.org/

Source – https://www.indymedia.nl/node/34370

Tagged with: , , ,