Crida a Comunicacions

Trespass té dues seccions, a saber, la teoria i les intervencions:

La Teoria consisteix en edicions de la revista.

Aquesta secció teòrica rep revisió, el que significa que els articles seleccionats per l’equip editorial rebran la crítica anònima de dues persones. Els autors han d’incorporar els elements que considerin pertinents, abans d’enviar el text de nou per a una avaluació final.

Encara que aquest sistema de revisió és comú en el món acadèmic, no tenim la intenció de privilegiar el format acadèmic, sinó més aviat de tenir un mecanisme per millorar la qualitat dels textos, gràcies a l’esforç desinteressat de revisors anònims.

Com a mínim un dels revisors estarà vinculat al territori. El revisor local s’assegurarà que el contingut de l’article s’ajusta a la realitat que es descriu, basant-se en la seva experiència concreta en les lluites. Els revisors no locals han d’assegurar que estiguin presents els elements contextuals necessaris per entendre els continguts.

Preferim textos d’entre 4.000 i 10.000 paraules.

Les Intervencions consisteixen en entrades del bloc sota consideració editorial (no revisada per persones externes) i estan obertes a tot tipus de formats: comunicats; imatges; manifestos; notícies; crides a la solidaritat; etc. L’enfocament està en facilitar la comunicació entre okupants i activistes a nivell mundial, i a contribuir a les xarxes que estan alineades amb l’okupació, per ampliar la visibilitat de les seves demandes i accions.

A la secció d’Intervencions també s’inclouen respostes a les comunicacions i cartes anteriorment publicades a la revista. Aquest tipus d’intervencions s’afegiran a la versió impresa.

Es convida els col·lectius i individus interessats a compartir els seus textos en qualsevol de les llengües utilitzades per Trespass. També donem la benvinguda a materials referents a coneixements pràctics com manuals d’okupació i d’assessoria jurídica.

Línia editorial
editor [at] trespass [dot] network“>Per contactar amb els editors, escriure a editor [at] trespass [dot] network