Aanbieden van bijdragen

Het aanbieden van bijdragen

Richtlijnen:
Bijdragen zijn welkom van iedereen. De volgende punten zijn van toepassing:

ALGEMEEN

 • Bijdragen kunnen worden geaccepteerd in het Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Spaans. Informeer naar de mogelijkheden in andere talen.
 • Wij moedigen mensen aan bijdragen in hun voorkeurstaal aan te bieden en te helpen met correctielezen. Aangezien wij geen financiering hebben, is het van belang dat auteurs die niet in hun primaire taal schrijven, hun werk te laten corrigeren alvorens het aan te bieden.
 • Geen materiaal dat repressie door bijvoorbeeld de politie ondersteunt.
 • Geen steun voor hiërarchische structuren, in het bijzonder die van politieke partijen vanwege hun vermogen de strijd van krakers te ondermijnen.
 • Geen stigmatisering van geweld uitgeoefend door sociale bewegingsactoren in hun verzet.
 • Alle informatie die nog niet eerder openbaar is gemaakt wordt alleen gepubliceerd met duidelijke toestemming van deelnemers, zodat de mensen waarover geschreven wordt de mogelijkheid hebben suggesties voor wijzigingen kunnen geven, of publicatie tegenhouden.
 • Geen fascisme, racisme, sexisme etc.
  Geen herkenbare gezichten op foto’s, tenzij het om algemeen bekende mensen gaat.
 • Auteurs kunnen cv van 50 woorden meesturen, of ervoor kiezen anoniem te blijven.
 • Auteurs worden uitgenodigd deel uit te gaan maken van de redactieraad en te helpen als reviewers.
 • Tenzij anders vermeld geldt het volgende copyright: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

THEORIE

 • Lengte tussen 4000 en 10,000 woorden.
 • De keuze van een systeem voor verwijzingen is vrij, maar moet wel consequent worden toegepast.
 • Stuur een open office bestand (.odt) or doc.x
 • Papers moeten voor de peer review worden aangeboden zonder auteursvermelding. Auteursnamen en contactinformatie plus een kort (50 woorden) CV in een apart bestandje.
 • Tabellen, grafieken enz. In een apart bestand. In de tekst aangeven waar ze geplaatst moeten worden.
 • Reacties op eerder geplaatste artikelen zijn welkom.

INTERVENTIES

Interventies kunnen elke vorm hebben: mededelingen; foto’s, afbeeldingen; manifesto’s; kritisch betoog, nieuws; verzoeken om solidariteit, boek- en filmbesprekingen; enz.

  • Lengte, type en taal zijn vrij. Wij zien ook graag bijdragen met praktische kennis zoals kraakhandleidingen en juridisch advies.
  • Het is gericht op het faciliteren van de communicatie tussen krakers en activisten in de wereld, en bij te dragen aan de netwerken waarin krakers een rol spelen, en hun eisen en acties meer zichtbaar te maken.

CONTACT

Email: editor [at] trespass [dot] network (PGP key)
Twitter: TrespassNetwork