Over

Over Trespass

Trespass wordt uitgegeven in zelfbeheer, is open access, en niet afhankelijk van financieringsbronnen. Het is multidisciplinair en plaatst artikelen in diverse talen.
Trespass is een onregelmatig verschijnend tijdschrift. Het brengt verschillende soorten teksten bij elkaar: reflecties op persoonlijke ervaringen, essays, papers, conferentieverslagen, interviews, discussies, brieven en andere interventies van individuele krakers en collectieven die gebruik maken van kraken om sociale verandering te bevorderen.

Ons doel is het publiceren van extern beoordeelde artikelen en werkdocumenten over onderzoeksonderwerpen die te maken hebben met krakersstrijd waar ook ter wereld. Reviewers worden geselecteerd op basis van hun kennis van het onderwerp, waarbij wij streven naar diversiteit. Wij bieden auteurs de mogelijkheid om te publiceren in hun eigen taal. Wij gaan ervan uit dat linguïstische diversiteit de kwaliteit van het gepubliceerde materiaal ten goede komt. De gedrukte versie van Trespass zal dus meestal artikelen in diverse talen bevatten. Er zullen echter ook speciale nummers uitkomen die in één taal geschreven zijn. Speciale nummers zullen los worden verkocht voor een betaalbare prijs.

Auteurs zijn vrij een vorm voor hun bijdrage te kiezen. Wij zien diversiteit in stijl als een sterk punt waarmee meer lezers bereikt kunnen worden.

Trespass bestaat uit twee onderdelen, theorie en interventies, zoals gedefinieerd in de call for papers.