Call for Papers

Call for Papers

Trespass bestaat uit twee onderdelen, Theorie en Interventies.

Theorie bestaat uit de nummers van het tijdschrift. Dit deel is onderworpen aan peer-review, dat wil dat aangeboden artikelen, die door de redactie als mogelijk geschikt worden gezien, , door externe reviewers anoniem worden beoordeeld en van kritisch commentaar voorzien. De auteurs verwerken de feedback, als zij deze relevant vinden, en kunnen hun stuk dan opnieuw aanbieden voor een definitieve beoordeling.
Hoewel het peer-review system de standaard is in de universitaire wereld, doen wij dit niet omdat wij alleen stukken willen in een academische stijl. Wij kiezen voor dit systeem omdat het een mechanisme is om de kwaliteit van de teksten te verbeteren door de vrijwillige inzet van anonieme reviewers.

Ten minste één van de reviewers zal bekend zijn met de plaatselijke context. De “plaatselijke” reviewer zal kijken of de inhoud van het artikel strookt met de concrete plaatselijke ervaring.

Niet-lokale reviewers letten erop dat de artikelen voldoende contextinformatie bevatten om inzicht te geven.
Wij zien het liefst teksten van tussen de 4000 en 10,000 woorden.

Interventies bestaan uit blogposts met redactionele bemoeienis (geen peer review). Alle vormen zijn mogelijk: mededelingen; afbeeldingen; manifesten; nieuws; verzoeken om solidariteit; etc. Het is gericht op het faciliteren van de communicatie tussen krakers en activisten in de wereld, en bij te dragen aan de netwerken waarin krakers een rol spelen, en hun eisen en acties meer zichtbaar te maken.

Onder Interventies vallen ook reacties op eerder geplaatste bijdragen, ook de artikelen in het tijdschrift. Collectieven en individuele auteurs worden uitgenodigd hun teksten te delen in één van de talen die gebruikt worden door Trespass. Wij zien ook graag bijdragen met praktische kennis zoals kraakhandleidingen en juridisch advies.

Richtlijnen voor het aanbieden van bijdragen
De redactie kan worden bereikt via editor [at] trespass [dot] network